james

Noen tips i demensprosjekter.

Det er anslått at en av tre av oss vil ha familie eller venner, med denne sykdommen. Dette krever mere kunnskap fra oss som leverandør. Det krever bedre tilrettelegging fra byggherre og bedre planlegging i  omsorgsboliger, sykehjem og andre miljøer for demente.Målet er å være i stand til å leve godt med demens slik at livskvaliteten opprettholdes,  både for personen med demens, men også for deres familie, venner og omsorgspersoner. God omsorg, supplert med god utforming av det fysiske miljøet, kan være et viktig  bidrag til å leve godt med tilstanden. Riktige gulvløsninger kan bidra til  å øke livskvaliteten hos de som lever med demens.

Polyflor sin produktavdeling har jobbet sammen med University of Salford i Manchester for å utvikle sine sentrale prinsipper for demensvennlige gulv. Sentralt i dette arbeidet har vært Professor Marcus Ormerod. Professor Ormerod har sin spesialkompetanse på personer med demens. Polyflor har i dag mange gulv som tilfredsstiller de viktigste prinsippene for bruk i demensmiljøer.

Ideelt sett bør det planlegges for gulv som både blir sett og opplevd som en sammenhengende flate. Velg gulvbelegg i tilstøtende områder med lignende fargetoner og lysrefleksjonsverdier (LRV) som ligger nært hverandre. En stor farge kontrast mellom to gulvoverflater kan oppfattes som et skille, og føre til forvirring for de som lever med demens. Terskellister mellom to gulv overflater bør matche toner av begge overflater. Likeledes bør farger på tepper brukes i samme farge som gulvbelegget.

Gulv kan brukes til å fremheve hovedtrekkene i et rom ved å ha en god fargekontrast med vegger og gulvlister, faste og løse møbler og sanitærutstyr. Som en tommelfingerregel bør lysrefleksjonverdi (LRV) være 30 poeng forskjell mellom flatene for å få god farge kontrast. I tillegg bør planlegger være konsekvent i bruken av materialer, glansgrad og farger, for å skille rom og plass og funksjon.

Velg gulvbelegg med akustiske dempende egenskaper kan hjelpe harde og støyende miljøer og redusere virkningen lydnivået mellom rom.

Bruk av sterke nyanser/farger gir mer dybde til et rom enn blekere nyanser. Dette kan være til hjelp i oppfatningen av størrelsen og form på rommene. Personer med demens kan oppleve at rommene vises todimensjonal hvis fargene er dempet, spesielt hvis deres synsbilde virker farefullt. Unngå svært mørke farger da disse kan bli oppfattet av personen med demens som hull å falle inn i, eller de mørke fargene kan utløse følelser av fengsel.

Det er viktig å bruke gulvbelegg uten for mange ulike farger og mønstre i design eller teksturer. Unngå å bruke innlagt logoer, samt sterke kontraster i sveisetråden. Gulv som bidrar til kontraster kan forvirre synet og forårsake at en person med demens til å oppfatte en fare, en hindring, et hull, eller å se mønsteret som noe det ikke er (for eksempel blå flekker som et mønster i et gulv kan tolkes som vann). Dette kan skremme personer med demens fra å gå trygt over gulvet og sette dem ut av balanse.

Bruk design i  gulvbelegg uten noen glans eller skimmer effekt. En matt utseende på gulv versus en blank, vil redusere problemene med gjenskinn, eller lage ”bassenger” av reflektert lys fra lysarmaturer. Blanke overflater kan oppfattes som glatt eller våte av en person med demens. Dette kan føre til forvirring og angst.

Der gulvbelegget har ilagte chipsdesign, bør det unngås å bruke design som har høy fargekontrast mellom chipsene og hovedfargen i belegget. Personer med demens kan tolke flekker som brikker på gulvbelegget og kan prøve å plukke dem opp for å kaste vekk. Ensfarget eller gulvbelegg med ton i ton chips er å foretrekke.

Personer med demens kan ha en sterk følelsesmessig reaksjon på spesielle lukter. Riktig rengjøringsrutine sammen med riktig valg av gulvbelegg er viktig, slik at smuss og lukt ikke samles i gulvbelegget.  Produkter som leveres med PUR lignende overflater er å foretrekke for å gjøre rengjøringen enklere.

Brå overganger i materialtype på gulvet, fra lav til høy friksjon eller fra myke til harde, kan skape forvirring og kan gi en risiko for fall. Overgang mellom ulike gulv bør være så glatt som mulig og markante endringer i overflatefinish bør unngås. Der hvor sklihemmende gulv brukes, sikre at bruken er begrenset til områder hvor ekstra skli sikkerhet er nødvendig.  Eksempel på dette kan være i våtrom og i barfotområder.

Prinsippene er hentet fra brosjyren ”Specialist Care” som er utviklet av Polyflor UK og er ment som en veileder for prosjekterende konsulenter.

Med vennlig hilsen

Raymond Olsen

Markedssjef Polyflor Nordic

logo ny 2013